Hledat

Kurzy a přednášky

Památky Praha 5

Starosta MČ Praha 5 nařídil kontrolu hospodaření s majetkem spravovaným společností Centra a. s.


Starosta MČ Praha 5 Ing. Miroslav Zelený pověřil odborníky z řad zaměstnanců ÚMČ Praha 5 provedením kontroly hospodaření s finančními prostředky a majetkem městské části v zájmu korektního vypořádání vztahů mezi dodavatelem Centra a.s. a městskou částí.


Kontrola bude probíhat na základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.